Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
2 437 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
2 682 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1 888 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1 851 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 732 (кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 879 (кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 732 (кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 617 (кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2 707 (кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2 686 (кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
3 665 (кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
2 678 (кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
3 481(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
3 633(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
3 653(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
3 526(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Qurilish ishlari
2 519 (кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4 009 (кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
2 531 (кб)(Pdf)
Oktabr
Qurilish ishlari
2 400 (кб)(Pdf)
Sentabr
Qurilish ishlari
2 400 (кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4 169 (кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
2 400 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
1 880 (кб)(Pdf)
Iyun
Qurilish ishlari
1 880 (кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 723 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
2 969 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
1 847 (кб)(Pdf)
Mart
Qurilish ishlari
2 850 (кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
692 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
2 854 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
3 899 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
2 146 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
2 138 (кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
2 621 (кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
2 617 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
2 621 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
2 228 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
2 613(кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
2 555(кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
1 683(кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
1 683(кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
2 158 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
2 117 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
2 076 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 948 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
2 064 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 928 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
2080 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 969 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
2072 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 989 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
2093 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 985 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
2072 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3976 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1 777 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 023(кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
2 560 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 849(кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
1 699 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 035(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
1 794 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 785 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
1 753 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 593(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1 757 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 031(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Demografik holat
2 072 (кб)(Pdf)
Ish haqi
2 166 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Demografik holat
2 088 (кб)(Pdf)
Ish haqi
2 146 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Demografik holat
2 076 (кб)(Pdf)
Ish haqi
880 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Demografik holat
2 080 (кб)(Pdf)
Ish haqi
872 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3 559 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5 152 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 994 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 433 (кб)(Pdf)