Web kamera 

Tovar soni    O’lchov birligi Bir dona tovar uchun boshlang’ich narx
3 dona 490 000 UZS

 Tender bo'yicha batafsil ma'lumotlar va texnik topshiriq rus tilida berilgan

Tender yakunlandi

Bosma kitoblar 

Tovar soni    O’lchov birligi Bir dona tovar uchun boshlang’ich narx
2 komp 4 374 998 UZS

 Tender bo'yicha batafsil ma'lumotlar va texnik topshiriq rus tilida berilgan

Tender yakunlandi

Qattiq disk 

Tovar soni    O’lchov birligi Bir dona tovar uchun boshlang’ich narx
1 1 TB 500 000 UZS

 Tender bo'yicha batafsil ma'lumotlar va texnik topshiriq rus tilida berilgan

Tender yakunlandi

Rangli printir uchun rang 

 
Tovar soni    O’lchov birligi Bir dona tovar uchun boshlang’ich narx
1 dona  

 Tender bo'yicha batafsil ma'lumotlar va texnik topshiriq rus tilida berilgan

Tender yakunlandi