2024-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

1-yarim yillik

 

2023-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

1-yarim yillik

2- yarim yillik

 

2022-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

1- yarim yillik

2- yarim yillik