milliy hisoblar

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 71.56 KB
Ko'rilgan : 53
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.03 KB
Ko'rilgan : 28
Yuklangan sana: 2023-07-18
pdf

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 64.39 KB
Ko'rilgan : 31
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 13.40 KB
Ko'rilgan : 18
Yuklangan sana: 2023-07-18
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 70.70 KB
Ko'rilgan : 35
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.78 KB
Ko'rilgan : 19
Yuklangan sana: 2023-07-18
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 70.93 KB
Ko'rilgan : 36
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur‘atlari

Hajmi: 15.57 KB
Ko'rilgan : 15
Yuklangan sana: 2023-07-18