milliy hisoblar

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 71.21 KB
Ko'rilgan : 39
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.53 KB
Ko'rilgan : 17
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 72.07 KB
Ko'rilgan : 26
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 15.10 KB
Ko'rilgan : 12
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 63.96 KB
Ko'rilgan : 20
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 12.95 KB
Ko'rilgan : 7
Yuklangan sana: 2024-01-23
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 70.28 KB
Ko'rilgan : 21
Yuklangan sana: 2024-01-23
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.29 KB
Ko'rilgan : 9
Yuklangan sana: 2024-01-23