01/06/2023

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2023- yilning yanvar-aprel oylarida Bo‘ka tumanining ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 253,5 mlrd.so‘mga yetdi.

 2022- yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan o‘sish sur’ati 103,2 %ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:

☑️Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 1 907,2 ming so‘m

☑️Transport xizmatlari – 42,9 mlrd. so‘m

☑️Moliyaviy xizmatlar –  12,0 mlrd. so‘m

☑️Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari  - 9,9 mlrd. so‘m

☑️Ta’lim xizmatlari – 3,2 mlrd. so‘m

☑️Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 1,1 mlrd. so‘m

☑️Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 5,6 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.