01/06/2023

✅ Toshkent viloyatida  3 890,8 mlrd. soʻmlik qurilish ishlari bajarilgan.

 Bajarilgan qurilish ishlari o‘sish sur’ati 2022- yilning mos davrigaga nisbatan 109,1 %ni tashkil etdi..

 Bajarilgan qurilish ishlari hajmining yillar kesimida oʻsish surʼati:

 2019-yil  - 155.8 %

 2020-yil  – 107,8 %

 2021-yil  – 115,3  %

 2022-yil  –  107,7%

2023-yil yanvar- aprel –  109,1%