01/06/2023

Toshkent viloyati statistika boshqarmasining dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra,2023- yilning yanvar-mart oylarida yalpi hududiy mahsulot tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi 46,4 foizini tashkil qilib, 2022- yilga nisbatan 6,5 punktga ko‘paygan.

2023- yilning yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlikning eng yuqori ulushlari yo‘lovchi aylanmasida 98,2 %ni, yo‘lovchi tashishda 95,1%ni, savdoda 76,1 %ni, savdoda 74,2 %ni tashkil etdi