01/06/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida Toshkent viloyatida korxona va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 2142,2 mlrd. so‘m yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 31,4 foiziini tashkil etdi. Hamda aholi mablag‘lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 12,0 foiz yoki 821,4 mlrd. so‘m o‘zlashtirildi.