26/05/2023

2023- yilning yanvar-mart oylarida Toshkent viloyatida korxona va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 2142,2 mlrd. so‘m yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 31,4 % ini tashkil etdi.

Ta’kidlash joizki, 2022- yilga nisbatan o‘sish sur’ati 95,5 %ni tashkil etdi hamda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning asosiy qismi korxona va tashkilotlarning o‘z mablag‘lari hisobidan moliyalashtirildi.