11/07/2024

2024- yilning yanvar-may oylarida Yuqori Chirchiq tumanida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 572,9 mlrd. so‘mga yetdi.

2023- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 113,1 %ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:

☑️Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 4,1 mln. so‘m

☑️Transport xizmatlari – 194,6 mlrd. so‘m

☑️Savdo xizmatlar –  164,8 mlrd. so‘m

☑️Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 20,5 mlrd. so‘m

☑️Ta’lim xizmatlari – 8,7 mlrd. so‘m

☑️Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 6,4 mlrd. so‘m

☑️Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 29,9 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.