16/05/2024

2024- yil 1- aprel holatiga ko‘ra Toshkent viloyatida sanoat korxonalari va tashkilotlari soni 6604 tani tashkil etdi

Ishlab chiqarish sanoati (jami sanoatdagi ulushi 93,0 foiz), tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash (jami sanoatdagi ulushi 4,6 foiz), suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish (jami sanoatdagi ulushi 1,7 foiz) va elektr, gaz bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash (jami sanoatdagi ulushi 0,7 foiz) tashkil etdi.