15/05/2024

Tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari tomonidan 2024- yilning yanvar-mart oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 1,1 trln. so‘mni yoki jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 4,3 %ini tashkil etdi.

Yirik sanoat korxonalari tomonidan ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishi:

Ko‘mir - 98,4 ming tonna

Chaqiq tosh - 98,4 ming tonna

Kaolin -  21,3  ming tonna