24/04/2024

2023-yil yakunlariga ko‘ra, savdo sohasida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat 63,5 trln. so‘mni tashkil etdi va 2022-yil bilan taqqoslaganda 9,9 % ga o‘sdi.

Savdo sohasining YAIM o‘sishiga qo‘shgan hissasi 0,6 f.p.ni tashkil etdi.

Savdo sohasining YAIMidagi ulushi 6,3 % ga yetdi.

Savdo sohasining yalpi hududiy mahsulot tarkibidagi ulushi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahri (14,2 %) va Surxondaryo viloyatida (7,9 %) kuzatildi.