02/04/2024

Dastlabki maʼlumotlarga asosan, 2024-yilning 1-yanvar holatiga respublikada otlarning umumiy bosh soni 275,9 ming boshga yetdi, ushbu koʻrsatkich 2023-yilning mos davriga nisbatan 102,6 % ni tashkil qildi.

Otlar umumiy bosh sonining eng yuqori ulushi Toshkent viloyati (20,6 %) hissasiga toʻgʻri keldi. Shu bilan birga, Qashqadaryo (13,4 %) va Samarqand (10,8 %) viloyatlarida ham otlar bosh sonining yuqori koʻrsatkichlari kuzatildi.