29/11/2023

2023- yilning 1- noyabr holatiga ko‘ra, viloyatimizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 1 529 tani, shundan qo‘shma korxonalar 532 ta va xorijiy korxonalar 997 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

  • Savdo sohasida – 468 ta
  • Sanoat sohasida – 665 ta
  • Qurilish sohasida – 66 ta
  • Axborot va aloqa sohasida – 13 ta
  • Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 93 ta
  • Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 35 ta
  • Tashish va saqlash sohasida – 33 ta
  • Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sohasida – 11 ta
  • Boshqa sohalarda – 145 ta