21/11/2023

Xizmatlar sohasi bu – korxonalar, tashkilotlar, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan koʻrsatiladigan turli xil xizmat turlarini takror ko‘rsatishni oʻz ichiga olgan umumlashtiruvchi kategoriyadir. Bu tijorat, professional va isteʼmol xizmatlarini koʻrsatishga ixtisoslashgan mamlakatning iqtisodiy sektoridir.

2023- yil yanvar-oktabr oylarida O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanishi