20/11/2023

2023- yilning yanvar-sentabr oylarida Ohangaron shahrida jami 161,1 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarildi.

O’tgan yilning mos davriga nisbatan 101,1 %ni tashkil qildi.

 Shu jumladan:

🔸 Yirik qurilish tashkilotlari tomonidan -  0,7 mlrd. so‘mlik

🔸 Kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan  - 139,6 mlrd. so‘mlik

🔸 Norasmiy sektor tomonidan - 20,8 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarildi.

 Ohangaron shahrida qurilish faoliyati bilan shug‘ullanayotgan korxona va tashkilotlar soni 101 taga yetdi.