17/03/2023

2023- yilning 1- mart hoatiga jami faolyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 44 325 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 4 540 tani tashkil qildi (ulushi 10,2 %). Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:

 • Zangiota tumani – 415 ta
 • Toshkent tumani – 396 ta
 • Qibarat tumani – 344 ta
 • Chirchiq shahri – 330 ta
 • Bekobod tumani – 242 ta
 • Bo‘stonliq tumani – 253 ta 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:

 • savdo sohasida – 2 157 ta
 • sanoat sohasida – 637 ta
 • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 447 ta
 • boshqa turlar – 512 ta
 • qurilish– 239 ta
 • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 233 ta
 • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish – 164 ta
 • axborot va aloqa – 82 ta
 • tashish va saqlash – 69 ta