28/11/2022

2022- yilning yanvar-avgust oylarida sport, ko‘ngilochar va hordiq chiqarish sohasidagi xizmatlarining eng yuqori o‘sishi Navoiy (57,0 %), Toshkent (47,4 %), Surxondaryo (40,8 %), Qashqadaryo (24,5 %) viloyatlarida qayd etildi.

Hududlar kesimida sport, ko‘ngilochar va hordiq chiqarish sohasidagi xizmatlarining o‘sish sur’atlari, % da:

O‘zbekiston Respublikasi – 122,8

Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 119,1

Andijon - 110,9

Buxoro – 107,0

Jizzax – 109,9

Qashqadaryo - 124,5

Navoiy - 157,0

Namangan – 109,3

Samarqand - 108,4

Surxondaryo – 140,8

Sirdaryo – 108,1

Toshkent - 147,4

Farg‘ona – 107,4

Xorazm – 115,8

Toshkent shahri - 118,8