17/11/2022

✅  Toshkent viloyatida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida ishlab elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sohasida yirik sanoat korxonalari tomonidan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi.

⚡️Elektroenergiya - 250326,6 mln.kVt.s

⚡️Issiqlik energiyasi - 2610,9 ming gkal

⚡️Ko‘mirni yer ostida gazga aylantirish natijasida hosil bo‘lgan gaz - 214011,0 ming kub. metr