17/11/2022

✔️Toshkent viloyati statistika boshqarmasi malumotlariga ko‘ra, 2022 yilning 1 noyabr holatiga viloyatda (fermer va dehqon xo‘jaliklarini hisobga olmaganda) jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 54 396 tani tashkil etgan.

✔️Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni:

🟣savdo sohasida – 16 210 ta

🟣boshqa turlar – 10 749 ta

🟣sanoatda – 9 795 ta

🟣qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 6 057 ta

🟣qurilishda – 4 051 ta

🟣yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 4 023 ta

🟣tashish va saqlash sohasida  – 1 869 ta

🟣sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish – 923 ta

🟣axborot va aloqa – 719 ta

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi malumotlariga ko‘ra,