17/08/2022

2022- yilning yanvar–iyun oylarida chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish hajmi 8 247,8 mlrd. so‘mni yoki 2021- yilning mos davriga nisbatan 102,4 %ni tashkil qildi. Yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining umumiy hajmida chorvachilik mahsulot-larining ulushi 62,4 %ni tashkil etdi.

?  Go‘sht (tirik vaznda)   – 148,8 ming tonna

?  Sut  – 472,9 ming tonna

?  Tuxum  – 515 mln.dona

?  Baliq  – 4 958,2 tonna