02/04/2024

Dastlabki maʼlumotlarga asosan, 2024-yilning 1-yanvar holatiga respublikada sigirlarning umumiy bosh soni 5 046,3 ming boshga yetdi, ushbu koʻrsatkich 2023-yilning mos davriga nisbatan 101,8 % ni tashkil qildi.

Sigirlar umumiy bosh sonining eng yuqori ulushi Samarqand viloyati (14,9 %) hissasiga toʻgʻri keldi. Shu bilan birga, Qashqadaryo (11,3 %) va Buxoro (8,8 %) viloyatlarida ham sigirlar bosh sonining yuqori koʻrsatkichlari kuzatildi.