19/09/2023

Viloyatimizda 2023- yilning 1-sentabr holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 44 538 ta bo‘lib, shundan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 38 276 tani tashkil etgan.

Faoliyat ko‘rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari sonining yuqori ko‘rsatkichlari quyidagi hududlarda qayd etilgan:

Zangiota tumani – 4 420 ta

Qibray tumani – 3 408 ta

Toshkent tumani 2 716 ta

Chirchiq shahri 2 431 ta 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa kichik tadbirkorlik subyektlari soni quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 14 281 ta
  • sanoat sohasida – 6 986 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 4 141 ta
  • qurilish sohasida – 2 840 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 3 019 ta