19/09/2023

2023- yil yanvar-iyul oylarida Toshkent viloyatida iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 13,6 trln. so‘mga etdi va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 114,5%ni, uning jami sanoatdagi ulushi 23,9 %ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarilishining viloyat jami hajmidagi eng yuqori ulushi Ohangaron tumaniga to‘g‘ri kelib 18,2 %ni, shuningdek, Qibray tumani – 10,5 %ni, Angren shahri – 6,4 %ni hamda Ohangaron shahri – 10,6 %ni tashkil etdi.