18/09/2023

2022-yilda tadbirkor ayollar rahbarligidagi kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan tushgan sof tushum 31 789,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Hududlar bo‘yicha eng ko‘pi Toshkent shahri (17 642,6 mlrd. so‘m), Toshkent viloyati  (3 886,8 mlrd.so‘m), Samarqand viloyati  (1 478,8 mlrd. so‘m) va Buxoro viloyati  (1 249,3 mlrd. so‘m) hissalariga to‘g‘ri kelmoqda.