18/09/2023

2023- yilning yanvar-iyul oylarida, sanoatning mazkur tarmog‘ida elektroenergiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash, bug‘ bilan ta’minlash tizimlari va havoni konditsiyalashning o‘tgan yilning mos davriga nisbatan fizik hajm indeksi 9,8 %ga oshganligi kuzatildi.

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sohasida yirik sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarildi:

Elektroenergiya – 12 024,3 mln.kVt.s

Issiqlik energiyasi - 1 848,2 ming gkal

Ko‘mirni yer ostida gazga aylantirish natijasida hosil bo‘lgan gaz – 55 093,0 ming kub. m.