16/05/2023

Toshkent viloyatida  2023- yilning 1- may holatiga ko‘ra 39 638 ta tijorat korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda, tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

Ma’sulyati cheklangan jamiyati  - 30 760 ta

Xususiy korxona – 4 462 ta

Oilaviy korxona – 3 990 ta

Unitar korxona – 158 ta

Aksiyadorlik jamiyati – 46 ta

Boshqa korxonalar – 222 ta