28/02/2023

 2023-yil yanvar oyi yakuni bilan 123,8 mln. AQSh dollari qiymatdagi (2022- yilning shu davriga nisbatan 91,0 %) tovar va xizmatlar eksport qilindi.
Eksport tarkibida tovarlar ulushi 99,8 %ni tashkil etib, bular asosan sanoat tovarlari (65,1 %), turli xil tayyor buyumlar (13,0 %), oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (12,2 %), kimyoviy vositalar va shu kabi mahsulotlar (5,1 %), shuningdek, mashina va transport asbob-uskunalari (2,1 %) nooziq-ovqat xomashyosi (yoqilg‘idan tashqari) (1,7 %), guruhlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda