30/11/2022

Transport xizmatlarining eng katta ulushi avtomobil transportida yuk va yo‘lovchilarni tashish bo‘yicha xizmatlarga to‘g‘ri keladi.

2022- yil yanvar-oktabr oylarida avtomobil transporti xizmatlari hajmi 4 476,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi, ularning o‘sishi 2021- yil yanvar-oktabr oylariga nisbatan 5,8 %ni tashkil etdi. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmida ushbu turdagi xizmatlarning ulushi 21,4 %ni tashkil qilmoqda.