30/11/2022

Toshkent viloyatida davlat mulkchiligidagi tashkilotlar tomonidan jami 257,5 mlrd. so‘m qurilish ishlari bajarildi. Nodavlat mulkchilikdagi tashkilotlar tomonidan esa 9065,6 mlrd. so‘m qurilish ishlari bajarildi. Ularning viloyatdagi ulushi mos ravishda 2,8% va 97,2 %ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida qurilish ishlari eng yuqori hajmi Olmaliq shahri 1446,0 mlrd. so‘mni eng kichik hajmi esa Ohangaron shahri 87,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi.