18/11/2022

2022- yilning yanvar-sentabr oylari davomida ishlab chiqaradigan sanoatda 23,2 ming tonna kalava ip va 21,0 %ga kamaygan, 102,7 mln. litr pivo mahsulotlari va 1,6 %ga kamaygan hamda 266,8 ming tonna yumshoq bug‘doy va spelta uni va 5,0 %ga oshganligi kuzatildi.

O‘tgan yilning mos davriga nisbatan, %da

O‘simlik yog‘I - 220,0 %

Pishloq va tvorog -  95,2 %

Yumshoq bug‘doy va spelta uni - 105,0 %

Pivo -  98,4 %

Aroq - 70,8 %

Uzum vinosi - 240,0 %

Sement - 87,3 %

Paxta chigiti - 113,1 %

Kalava ip - 79,0 %