04/10/2022

2022- yilning yanvar-iyun oylari yakunlariga ko‘ra Toshkent viloyatining aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 14 538,7 ming so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 7,4 % ga o‘sdi. 2018- yilning yanvar-iyun oylari bilan solishtirilganda Toshkent viloyatining aholi jon boshiga to‘g‘ri kelgan YAHM hajmi o‘sish sur’ati 121,9% ni tashkil etganligi kuzatildi.