30/11/2023

2023- yilning yanvar-oktabr oylarida Toshkent tumanida 2 183,0 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. 2022- yilning mos davriga nisbatan 106,7 %ni tashkil etdi. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8,0 mln. so‘mga yetdi.

Tumanda aholi jon boshiga iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarilsh hajmi 5,1 mln. so‘mga yetdi.